FACEBOOK_ICON EMAIL_ICON INSTAGRAM_ICON TWITTER_ICON Untitled-1

[N]emo Body - Gotra

Ολλανδία - Netherlands

[N]EMO BODY

Πέντε γυναίκες συνθέτουν την τέλεια εικόνα διαφορετικών χαρακτήρων και αναγνωρίσιμων καταστάσεων. Παρότι ο θεατής φαινομενικά τις αναγνωρίζει, οι ίδιες, αναζητώντας την απόλυτη τελειότητα, εμπλέκονται στα δίχτυα μιας παραμορφωμένης πραγματικότητας. Οι δυναμικές αυτές χορεύτριες βιώνουν τα όρια της δικής τους σωματικότητας, εξερευνώντας το αισθητικό ιδεώδες σε διαφορετικές σκηνές. Ένας αισθητικός κόσμος σύντομα θα παραμορφώσει την έννοια και την αντίληψη της τελειότητας και θα τη μετατρέψει σε μία ζωντανή εικόνα απογοήτευσης, σύγκρουσης και πόνου. Το έργο [N]EMO BODY μας καλεί να επανεξετάσουμε τις απόψεις μας και να ανακαλύψουμε την αλήθεια μέσα μας.

 

Five women represent a perfect image of different characters and recognizable situations. You think you recognize these women, but in the pursuit of absolute perfection of their own ideals, they get entangled in a distorted reality. These individual, powerful dancers are challenged to explore the boundaries of their own physicality, of the formal ideal of visual feasibility in different scenes. An aesthetic world soon makes way for an absurd and disillusioned tableau of battle, pain and conflict. [N]EMO BODY invites us to reconsider our everyday perception and unravel the truth within.

 

Στο έργο του Joost Vrouenraets δίδεται έμφαση στη δεξιοτεχνία των κινήσεων του ανθρώπινου σώματος. Η έννοια της καλοτυχίας, της ικανότητας ενός ατόμου να έχει ευνοϊκές συγκυρίες στη ζωή του, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο έργο του, στη διαδικασία σύλληψης μιας ιδέας, καθώς και στην έρευνά του. Ο χορός για τον ίδιο είναι ένα πνευματικό όραμα που μετουσιώνεται σε σωματική μορφή. Αυτό που φαίνεται είναι η άνευ όρων φύση της πραγματικότητας. Η απόλυτα καθαρή ουσία. Στη σκηνή, ψάχνει πάντοτε να εντοπίσει το εκφραστικό σώμα: εκείνο που αντανακλά συναισθήματα, τη φαινομενικά «φυσιολογική» ανθρώπινη ύπαρξη. Χορεύοντας έργα άλλων, και βλέποντας άλλους να χορεύουν το δικό του έργο, έχει συνειδητοποιήσει ότι η ουδετερότητα του μυαλού επιφέρει μέγιστη έκφραση. Ωστόσο, το έργο του δεν είναι αμιγώς εννοιολογικό· εκτιμά ιδιαιτέρως το μελαγχολικό συναίσθημα που αφήνει μια εφήμερη ομορφιά. Όταν καταφέρνει να προσεγγίσει την τέχνη, την επιστήμη και την αισθητική με πνεύμα ανοιχτό και περιέργεια εξεταστική, αποκτά μεγαλύτερη εκφραστική ικανότητα, δίνοντας έτσι περισσότερο χώρο στο κοινό για να κατανοήσει.

 

The central point of attention in the practice of choreographer Joost Vrouenraets is that of the virtuosic moving human body. Serendipity, the ability to make fortunate discoveries accidental, plays an immense role in his work and transpires seamlessly into his conceptualization of questions and research. Dance for him is a spiritual vision transformed into a physical from. What is seen, is the unconditioned nature of reality. The perfectly pure essence. He has always been searching for the expressive body on stage; the body that reflects emotions, the body that can be seen as a ‘normal’ human being. As a performer himself and seeing his work being performed by others, he discovered that the attempt of a neutral mind set creates a generator for maximum expression.

 

However, his work is not purely conceptual as he consciously welcomes the wistful feeling of a transient beauty. When he succeeds in approaching art, science and aesthetics with open-mindedness and inquisitiveness, he feels that he increases his expression, giving space to the audience for understanding and meaning.

 

GOTRA

 

Η GOTRA είναι μία διεθνής ομάδα σύγχρονου χορού, της οποίας το δημιουργικό έργο ξεπερνά τα καλλιτεχνικά όρια του δικού της πεδίου, υιοθετώντας στοιχεία από διάφορους άλλους τομείς. Στο ενεργητικό της περιλαμβάνονται θεατρικά προγράμματα, ανάθεση καλλιτεχνικών έργων και άλλες καινοτόμες ιδέες για κάθε είδους κοινό. GOTRA στα Σανσκριτικά σημαίνει «φυλή». Τα μέλη της διαθέτουν μία κοινή ουσία, απαλλαγμένη από τους όρους της πραγματικότητας, και ένα κοινό πνευματικό όραμα.

 

GOTRA is an international dance company in the evolving art form of modern dance. GOTRA's creativity crosses artistic boundaries and embraces every artistic genre. Ιts work ranges from new theatrical programmes and commissioned art to innovative engagement opportunities for all types of audiences. The name GOTRA means Clan in Sanskrit.  It is believed that the members of a particular GOTRA possess a common essence, the unconditioned nature of all reality and a shared spiritual vision.

 

Choreography and concept / Σύλληψη και χορογραφία: Joost Vrouenraets

Dramaturgy / Δραματουργία: Anne-Marije van de Bersselaar

Dancers / Χορευτές: Maïté Guérin, Francesca Imoda, Roshanak Morrowatian, Marika Meoli and Marcia Liu.

Understudy / Αντικαταστάτες χορευτές: Asuka J. Riedl, Francesca Piergiacomo

Music / Μουσική: Loran Delforge

Costume Design / Σχεδιασμός κοστουμιών: Verena Klein

Light and scenography / Φωτισμός και σκηνογραφία: Joost Vrouenraets en Marc Claessens

Graphic design / Γραφίστας: Ivo Straetmans

Photography / Φωτογραφία: David Peskens

 

Performance duration: 1 hour and 17 minutes and no interval.